Social Shake respecteert jouw privacy en wil daarom transparant zijn in de manier waarop wij jouw persoonsgegevens verwerken. We gaan zorgvuldig om met jouw gegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Deze privacyverklaring heeft het doel jou te informeren over waar we je gegevens voor nodig hebben en wat we ermee doen.

Doeleinden van verwerking:

Social Shake verwerkt persoonsgegevens, waaronder NAW-gegevens en e-mailadressen. De persoonsgegevens die je actief verstrekt worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

1. Om onze diensten te verlenen, zoals het opsturen van onze gratis cheat sheets en overzichten.
2. Om je op verzoek een nieuwsbrief te sturen, en
3. Om onze website te verbeteren.

Ontvangers van persoonsgegevens

Social Shake zal je gegevens niet doorverkopen en zal deze niet doorgeven aan groepsmaatschappijen of andere derden, behalve als dit noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor het kunnen afleveren van gewonnen prijzen of het kunnen versturen van nieuwsbrieven. We zorgen dat we met deze partijen voldoende waarborgen hebben ingebouwd door bijvoorbeeld verwerkersovereenkomsten te sluiten.
Social Shake verwerkt jouw gegevens slechts binnen de EER.

Nieuwsbrief

We zullen je slechts een nieuwsbrief toesturen wanneer je hiervoor actief toestemming hebt gegeven. Je kan je te allen tijde weer uitschrijven door middel van de uitschrijflink onderaan elke nieuwsbrief of door een uitschrijfverzoek te richten aan hallo@socialshake.nl.

Bewaartermijn en beveiliging

Social Shake bewaart je gegevens in beginsel zo lang als de wet dat voorschrijft of zo lang als nodig is om jou de gevraagde dienst te kunnen leveren. Indien er omstandigheden zijn die daartoe aanleiding geven heeft Social Shake het recht persoonsgegevens langer te bewaren.
Social Shake heeft alle passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om jouw persoonsgegevens zo goed mogelijk te kunnen beschermen. Zo maken we gebruik van encryptie door middel van SSL. Daarnaast zorgen we ervoor dat slechts de noodzakelijke personen toegang hebben tot jouw persoonsgegevens.

Het recht op inzake, correctie of verwijdering

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Social Shake zal in beginsel binnen 2 weken reageren op een verzoek tot inzage of correctie. Indien er een verzoek wordt gedaan tot verwijdering zal Social Shake de betreffende persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen tenzij de wet- en regelgeving zich tegen verwijdering verzet. Je kan je verzoek schriftelijk richten tot hallo@socialshake.nl.
We willen je tevens wijzen op je recht om een klacht over de verwerking van je persoonsgegevens te richten tot de Autoriteit Persoonsgegevens. Deze kan je indienen via de website van de Autoriteit.

Overig

Social Shake behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring te allen tijde te wijzigen. We zullen wijzigingen op de website publiceren. Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen.
Deze privacyverklaring geldt slechts voor de website www.socialshake.nl en niet voor de websites waar Social Shake naar verwijst.
Heb je nog vragen over deze privacyverklaring of over de wijze waarop wij je persoonsgegevens verwerken? Neem dan contact met ons op.

Social Shake
hallo@socialshake.nl